Practi Labs

English Text

Practi IoT
English text

Practi VR

יצירת חוויות רכישה בחנויות וירטואליות
תוך חיפוש ומציאה של מוצרים ועד רכישתם

Machine Learning

מטרת פרקטי היא לתת ערך מוסף יוצא דופן
ללקוחות שלה וללקוחות של הלקוחות שלה.
לכן פרקטי משקיעה משאבים רבים לספק
ללקוחותיה אינפורציה לגבי העסק שלהם
ולהרגלי הצריכה של לקוחותהם באופן שלו
היה אפשרי לפני

AR

פרקטי מעוניינת לבחון את הדרך בה AR augmented reality יכולה להשפיע בצורה
חיובית על חווית הרכישה בתוך בית העסק
ומחוצה לו.

AI חנויות חכמות - עסקים חכמים

בינה מלאכותית באה לעזור לפרקטי לייצר
את בתי העסק וחווית השירות של העתיד
בהווה